15.02.09 MITJA MARATO DE GAVA

En última hora tindrem representació Sansa Sua... Tot, a la mitja marato de Gava, http://www.gavaciutat.net/cat/asp/ESmarat0.asp#

Informació: Patronat Municipal d'Esports. Plaça de Jaume Balmes, s/n. Telèfon 93 263 91 80. Email: pmesports@aj-gava.cat.

Sort i Km's.