IV Dinar de Germanor 2010

25 d'Abril 2010 - IV Dinar de Germanor

Tal com ja sabeu tots, aquest any tornem a fer el dinar de Germanor, us esperm a tots !!!
Si algú vol més informció es fiqui en contacte amb el club.