23-1-2011 Castellbisbal
Es la primera edicio a Castellbisbal amb dos recorreguts, un de 10km i un altre de 22km, te bona pinta, coincideix amb la del Barri Sant Antoni, però esta mes aprop de casa, pero val 20€, cada vegada son mes cares les curses.